مشاهده مقالات برچسب زده شده 'Domain'

 1-دامنه چیست؟

دامنه (Domain) که در فرهنگ فارسی با تلفظ دامین و دامنه بکار برده می‌شود در لغت به معنی « گستره »...